Diamant

Formål

Formålet med Diamant-kurset er at give deltageren mulighed for at rykke sig personligt, samt beskrive egne reaktionsmønstre igennem grænsesøgende og anderledes aktiviteter:
Aktiviteter, der ligger ud over, hvad man normalt ser hjemme i grupperne. På Diamant kan alt ske. Det bliver større, vildere og vådere end du er vant til, og hvert Diamant-kursus er forskelligt, så vær beredt på lidt af hvert! På kurset har du en super kompetent stab, der guider dig igennem de fysiske udfordringer og din personlige udvikling.

Læringsmål

 • Deltageren har opnået kendskab til og kan beskrive egne reaktionsmønstre i en patruljeramme, både under normale forhold og når patruljen og den enkelte er under pres.

 • Deltageren kan anvende kursets metoder til at håndtere pres - både personligt og i en gruppekontekst.

 • Deltageren er blevet inspireret til nye aktiviteter, som kan bruges i gruppen eller andre dele af spejderarbejdet.

 • Deltageren har gennem kursets aktiviteter udviklet værdifulde kompetencer.

 • Deltageren er bevidstgjort om den udvikling, som hun/han har gennemgået baseret på det personlige mål, der er fastsat ud fra den kompetencebaserede uddannelse.

 • Deltageren har opnået et stærkt fællesskab med de andre deltagere, og eventuelt staben.

 • Deltageren har arbejdet med og taget stilling til et eller flere samfundsaktuelle emner.

 • Deltageren er blevet bevidst om at have oplevet, at kristendommen kan bruges til at sætte sit liv i perspektiv til andre.

 • Deltageren har deltaget i aktiviteter ud over det normale spejderarbejde i gruppen og er derigennem blevet bevidstgjort om, hvad spejderarbejdet også kan indeholde.

 • Deltageren er bevidstgjort om, hvilke fordele arbejdet i en fast patruljeramme kan bidrage med.

Foto: Fredrik Lodberg Olsen

Spørgsmål til facilitering

 • Hvilken oplevelse var den bedste oplevelse under dit diamant kursus?

 • Hvordan reagere du under pres?

 • Hvilke værktøjer har du lært og hvordan bruger du dem?

 • Hvilke kompetencer har du fået og hvordan kan vi bruge dem her i gruppen?

 • Hvilken udvikling har du gennemgået på kurset og hvilke nye ting vil du kunne bidrage med her til gruppen?

 • Hvilke samfundsaktuelle emner har i diskuteret under kurset Hvilken erfaringer kan det hjælpe her i gruppen?

 • Har kurset påvirket dit forhold til kristendommen?