Diamant Extrem

Formål

Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være bevidst om sin plads i samfundet. Disse målsætninger arbejder den enkelte deltager med gennem grænsesøgende og anderledes aktiviteter. Aktiviteter, der ligger ud over, hvad man normalt ser hjemme i grupperne.

Læringsmål

 • Deltageren kan forstå gruppemedlemmers reaktionsmønstre og kan agere ud fra dem, så gruppens mulighed for samarbejde optimeres.

 • Deltageren kan analysere egne reaktionsmønstre og er i stand til at handle ud fra dem, når det er nødvendigt.

 • Deltageren kan vurdere, hvilke af kursets metoder og værktøjer til at håndtere pres, der er optimale i en given situation.

 • Deltageren er blevet inspireret til nye aktiviteter, som kan bruges i gruppen eller andre dele af spejderarbejdet.

 • Deltageren har gennem kursets aktiviteter udviklet værdifulde kompetencer.

 • Deltageren er bevidstgjort om den udvikling, som hun/han har gennemgået baseret på det personlige mål, der er fastsat ud fra den kompetencebaserede uddannelse.

 • Deltageren har opnået et større socialt netværk blandt de andre deltagere, og eventuelt staben.

 • Deltageren er bevidst om sin egen rolle i samfundet, både som person og som spejder.

 • Deltageren har deltaget i aktiviteter ud over det normale spejderarbejde i gruppen og er derigennem bevidstgjort om, hvad spejderarbejdet også kan indeholde.

 • Deltageren kan forklare hvilken gruppeform, der egner sig bedst i en given situation.

Foto: Søren Raaby Skou Jensen

Spørgsmål til facilitering

 • Har din opfattelse af hvordan du reagere når du bliver presset, ændret sig i forhold til der du var på diamant?

 • Hvordan skal du agere når nogen fra din patrulje bliver presset?

 • Hvilken gruppeform, fungere bedst (Patrulje, hele kurset, og individuelt) og hvilke fordele og ulemper er der med de forskellige?

 • Hvilken udvikling havde du under kurset?

 • Hvilke personlige mål havde du i løbet af kurset og ændre de sig?

 • Hvilke aktiviteter skilte sig ud i forhold til det du ellers har oplevet?