Hvad kan din spejder efter kurset?

Brug den nye viden i gruppen

Når en spejder kommer hjem fra et kursus har spejderen lært en hel masse og det er vigtigt at i får en snak med spejderen om hvad hans/hendes plan nu er. Er det begynde at hjælpe til som hjælpe leder eller synes spejderen at det er for tidligt, eller ikke har lysten til at være leder. Der kan også tages små skridt, hvor spejderen får lov til at vise det han/hun har lært på kurset han/hun lige har været på. Hvis spejderen vælger at vil lære de andre noget af det vedkommende har lært, så er det vigtigt at du som leder hjælper og støtter spejderen.

Uanset hvor spejderen er i sit spejdervirke, er det vigtigt at man som gruppe giver plads til at spejderen kan bruge dét vedkommende lige har lært på sit kursus. Støt op om spejderens egne tanker og giv anerkendelse for det du som gruppeleder eller enhedsleder se. Sæt gerne mål for spejderen ud fra, hvordan vedkommende selv tænker - eller hvis du kan se et andet potentiale, så sæt mål for det, på spejderens præmisser.

Vær så konkrete i jeres snak som muligt og forpligt spejderen til at prøve at bruge sin nye viden. Hvis spejderen fx. vælger at stå for et programpunkt til et møde så kommer der her nogle ideer til hvad spejderen kan vise:

Foto: Frederik Dahl Kehlet

Roland 1

 • Vis hvordan man pionere.

 • Lad spejderen fortælle om hvordan man bygger den bedste lejreplads.

 • Lær om patruljesystemet

Roland 2

 • Lad personen instruere en leg eller en aktivitet i 15-20 minutter.

 • Få din kursus spejder til at forklare hvad man ikke har behov for når man pakker ting til lejre.

Diamant

 • Få spejderen til at lave en aktivitet personen oplevede under dens diamant.

 • Lær om færdigheder om det at være på hike.

 • Hvordan passer man på sit udstyr.

 • Teambuilding aktivitet

Diamant Extrem

 • Teambuilding aktivitet

 • Hvad skal der til for at klare sig selv.

 • Forklar hvad der er vigtigt at have med på tur.

ULK

 • Lad kursus spejderen stå for et møde med hjælp fra jer ledere. Husk spejderen har ansvaret og i står og observere, og hjælp til når spejderen har brug for det. Giv evt. feedback bagefter.

 • Ledermøde hvor ULK spejderen fortæller om hvad personen har lært samt kommer med nye ideer til fremtidigt arbejde.