Roland 1

Formål

Formålet med Roland 1 er at lade deltageren indgå i en patrulje, hvor deltageren møder og afprøver spejdermetoden i praksis. Deltageren oplever med sin patrulje de udfordringer og muligheder som patruljearbejdet giver.

Læringsmål

 • Deltageren har stiftet bekendtskab med fordelene som arbejdet i en fast patruljeramme kan bidrage med.

 • Deltageren kan anvende en række forskellige spejderfærdigheder.

 • Deltageren har arbejdet efter de 8 punkter i KFUM-Spejdernes spejdermetode.

 • Deltageren er bevidst om, hvordan kristendommen kan bruges til at sætte sit liv i perspektiv til andre.

 • Deltageren er blevet inspireret til nye aktiviteter, som kan bruges i gruppen eller andre dele af spejderarbejdet.

 • Deltageren har lært at arbejde sammen i patruljen på tværs af forskelligheder.

 • Deltageren skal have kendskab til relevante værktøjer inden for den kompetencebaserede uddannelse, der kan bruges til at nå de personlige mål, som deltageren har sat sig på kurset.

Foto: Johny Kristensen

Spørgsmål til facilitering

 • Få spejderen til at beskrive hvilke fordele og ulemper der er ved at arbejde i en patrulje?

 • Hvilke spejderfærdigheder har spejderen lært?

 • Hvordan kan spejderen bruge det til spejder og til hverdag?

 • Fortæl om de 8 punkter i KFUM-Spejdernes spejdermetode?

 • Hvordan arbejdede i med kristendommen på kurset, og hvordan kan du bruge kristendommen her efter kurset?

 • Hvilke aktiviteter er spejderen blevet inspireret af og kan bruge hjemme i gruppen?

 • Hvad har det givet at arbejde sammen med andre i en patrulje?

 • Hvilket mål havde spejderen for kurset og er det blevet nået?

 • Har det været spændende at arbejde med den kompetencebaserede uddannelse, og hvordan tænker spejderen at det kan bruges hjemme i gruppen?