Roland 2

Formål

Formålet med Roland 2 er at sætte deltageren i stand til at planlægge og gennemføre egne projekter eller aktiviteter i patruljen, med særligt fokus på at afholde patruljemøder. Udgangspunktet for disse er spejderarbejdets formål, mål og metoder. På Roland 2 får du en dybere indsigt i, hvordan spejdermetoden fungerer. Du lærer nogle af de tricks, din leder kender, og du får en masse viden om både mennesker og planlægning.

Læringsmål

 • Deltageren har viden om KFUM-Spejdernes formål.

 • Deltageren kan beskrive de 8 punkter i KFUM-Spejdernes spejdermetode og dens brug.

 • Deltageren kan omsætte en ide til konkrete aktiviteter.

 • Deltageren kan planlægge og afholde aktiviteter i patruljen.

 • Deltageren kan forklare sin egen rolle i en patrulje.

 • Deltageren er i stand til at sætte egne udviklingsmål og planlægge konkret handling til at opnå disse.

 • Deltageren kan fortælle om sin holdning til kristendommen.


Foto: Frederik-kehlet.com

Spørgsmål til facilitering

 • Få deltageren til at fortælle om KFUM-Spejdernes formål

 • Fortæl om de 8 punkter i KFUM-Spejdernes spejdermetode og hvordan man bruger spejdermetoden

 • Hvordan omsætter man en idé til en konkret aktivitet?

 • Hvilke værktøjer vil du bruge for at afholde aktiviteter i/for patruljen?

 • Når du er i en patrulje, hvilken rolle har du så? Og er der forskel i hvilken rolle du har i forskellige situationer

 • Har du arbejdet med nogle udviklingsmål? Har du nået dem? Og hvad har du konkret gjort for at nå dem?

 • Kan du fortælle, hvordan du ser på kristendommen efter kurset?