Sådan holder du evaluerings-
samtaler med din spejder

Den gode evalueringssamtale

For at få den bedste samtale, er det vigtigt at skabe et trygt rum at snakke i. Det er vigtigt at der skabes et rum til at tale frit og hvor der er tid til refleksion. Det kan derfor være en fordel at du som gruppeleder/enhedsleder og din spejder følger nogle simple regler, for at sikre den bedste oplevelse.

Sæt regler for samtalen

Herunder findes fire grundregler, som I kan bruge:

Find de bedste intentioner bag det, de andre siger.

Alle har en positiv intention med det, de siger. Forsøg at være nysgerrige på, hvad der lige gør, at de andre mener det, de gør fremfor at skyde idéer ned.

Forskelle er vigtige og værdifulde

Det er fordi, at vi er forskellige, at vi sammen kan lave endnu bedre løsninger, end vi kan hver for sig.

Vær til stede i rummet

Ikke kun fysisk, men også mentalt. Vi forventer, at alle er her for at lære og blive udfordret - og det betyder, at vi også forventer, at du deltager aktivt i de øvelser, som vi stiller, og at du er med på legen.

Vær mere interesseret end interessant

Husk at være nysgerrig på det, de andre siger. Spørg ind til det, undersøg det, bliv klogere på det. Vi er her for at skifte retning og blive udfordret på vores vaner. Så i stedet for at forsøge at øse ud af erfaring, så forsøg at suge til dig af de idéer og tanker, som andre får.

Foto: Johny Kristensen

Forbered dig godt til samtalen

Det er vigtigt, at du som gruppeleder/enhedsleder har sat dig ind i det kursus din spejder har været på. Ligeledes skal du forberede dig grundigt til samtalen ved at vælge din spørge-måder, have kigget “Spørgsmål til facilitering” igennem og forberedt yderlige spørgsmål som er mere specifikke for din/jeres gruppe. På den måde vil din spejder føle at han/hun bliver taget seriøst, lyttet til og får plads til at reflektere.