Spørgeværktøjer

Spørgeværktøjer

At tage en snak med sin spejder efter de har været på kursus kan være en udfordring, da det ofte er en ny måde at snakke sammen på. For at gøre det mere håndgribeligt at gå til snakken, er her præsenteret et spørge-værktøj. Værktøjet skal hjælpe dig med at styre samtalen i den rigtige retning ved at spørge på den rette måde. Det er således en måde at spørge på, mere end det er konkrete spørgsmål.
De konkrete spørgsmål, som snakken skal tage udgangspunkt i, findes i afsnittet “Spørgsmål til facilitering” på hver kursus' underside.

Foto: Andreas Larsen

Karl Tomms spørgsmålstyper

Spørge-værktøjet indeholder fire spørge-måder: Detektiven, Den opdagelsesrejsende, Kunstneren og Kaptajnen, som herunder er beskrevet yderligere:

Detektiven

Detektiven er afdækkende, undersøgende og opklarende i sine spørgsmål. Som detektiv søger man at orientere sig i den pågældende persons tanker, drømme og frustrationer (samt den undersøgelse, som vedkommende har udfyldt).

Den opdagelsesrejsende

Den opdagelsesrejsende er nysgerrig og udforskende og forsøger at afdække relationer og sammenhænge. Man går på opdagelse i personens meninger, holdninger og handlemønstre.

Kunstneren

Kunstneren er også nysgerrig, men også udfordrende og støttende. Som kunstner søger man nye perspektiver - kunne situationen se anderledes ud fra en andens perspektiv? Man søger at udvide personens horisont, samt at åbne vedkommende for nye handlemønstre - på en støttende måde.

Kaptajnen

Kaptajnen er fremadrettet og stiller handlingsafklarende spørgsmål. Kaptajnen forsøger at styre skibet sikkert i havn, lægge planer for næste sejlads og sikrer at alle går fra skibet med en god oplevelse.

Brug forskellige typer spørgsmål til at få forskellige typer svar

Under snakken med din spejder, er det ofte nødvendigt at skifte mellem flere af disse måder at spørge på. Det kan dog være en fordel at vælge 2 spørge-måder, da du som facilitator af snakken, nemmere kan få afdækket nogle bestemte elementer af spejderens svar.