ULK

Formål

Formålet med ULK er at deltageren, sættes i stand til at planlægge samt afvikle undervisning, oplæg og lignende samt give og modtage kritik af indsatsen. Kurset har endvidere til formål at bevidstgøre deltageren om anvendelsen af undervisningsteknik og forståelsesværktøjer samt gennem arbejde med kommunikation, konflikthåndtering og planlægning, at gøre den enkelte deltager til en bedre leder, der kan reflektere over spejderarbejdets indhold og udvikle nyt. På UngdomsLederKursus møder spejderne moderne ledelsesværktøjer på et højt niveau. ULK skaber dygtige ledere ved at udvikle deltagernes selverkendelse og udfordre dem på andet end fysik.

Læringsmål

 • Kan deltageren planlægge og gennemføre formidling for en mindre gruppe mennesker

 • Kan deltageren begrunde de metoder deltageren vælger at anvende i forbindelse med formidling

 • Kan deltageren vurdere andres præstationer gennem god og saglig feed-back

 • Kan deltageren analysere sin personlige lederstil, hvordan denne kan udvikles og hvorledes den påvirker samspillet i en gruppe med henblik på konstruktivt samarbejde

 • Kan deltageren omsætte viden om konflikthåndtering til praktisk konfliktløsning

 • Kan deltageren planlægge spejderaktiviteter med udgangspunkt i meningsfulde og tidssvarende målsætninger.

Foto: Elsebet Kjems Gregersen

Spørgsmål til facilitering:

 • Hvilke værktøjer har du lært at bruge for at kunne gennemføre en instruktion?

 • Hvilke fordele og ulemper har de værktøjer du har lært under kurset?

 • Hvordan er din lederstil, og hvilke fordele og ulemper er der ved den?

 • Hvordan giver man god feedback?

 • Hvilke erfaringer har du fået med konflikthåndtering?