Diamant Extrem

Formål

Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være bevidst om sin plads i samfundet. Disse målsætninger arbejder den enkelte deltager med gennem grænsesøgende og anderledes aktiviteter. Aktiviteter, der ligger ud over, hvad man normalt ser hjemme i grupperne.

Læringsmål

Foto: Søren Raaby Skou Jensen 

Spørgsmål til facilitering

Ideer til aktiviteter spejder kan stå for