Efter Kurset

Foto: Lasse Mørch

Når kurset er afsluttet, og de sidste deltagere har forladt spejder-centret er det tid til et velfortjent hvil, og en efterfølgende evaluering. 

Evaluering af kurset

Den gode evaluering er velstruktureret og tidsbestemt. Videnscenter for folkeoplysning har lavet fire teser omkring KFUM-Spejdernes evaluering af ungdomskurser, som med fordel kan indtænkes i evalueringsprocessen. 

Hav klart for øje om evalueringen skal: 

Deltager-evaluering

Få deltagerne på banen til en deltager-evaluering. Om dette gøres i løbet af kurset til patruljerådet eller om dette gøres som fælles evaluering efter hvert programpunkt, eller til slut på kurset. Her kan det især være en fordel at have indtænkt de to spørgsmål ovenfor. 

Vær ikke bange for at sætte deltagerne overfor de enkelte programpunkters formål. 

Spørg deltagerne: "Kom vi i mål som stab med det formål? Hvad kunne vi gøre for at nå længere en anden gang?"

Selvom ovenstående spørgsmål gør stabens arbejde mere sårbart, vil evt. forbedringspunkter være guld værd for den næste stab der ønsker at udføre en aktivitet med samme formål. 

Stabs-evaluering

Overvej, hvilke punkter der er essentielle at gennemgå undervejs i kurset. Her er nogle overvejelser til, hvordan man evt. kan stabs-evaluere undervejs på kurset. 

Til sidst kan der også overvejes at afsætte en dag eller weekend efter kursus-slut til at evaluere kurset. Fordelen ved dette er, at ugen er sat mere på hylden, og de evaluerings-punkter som kun er relevante for det specifikke kursus, overdøves af de pointer som kan bruges i fremtiden.