Distriktsuddannelse

Distriktets uddannelsesansvarlige

Ud over korpsets udbudte kurser, sker der meget uddannelse lokalt i distrikter og grupper. 

Styregruppen for uddannelse (SUD) og uddannelsesparaplyen (uddannelsesarbejdsgrupper) består af frivillige, fra mange steder i landet, men vi kan umuligt altid være helt "up to date" med, hvad der sker lokalt i de enkelte distrikter og grupper. Derfor er det vigtigt, at der findes den lokale forankring som Distriktets Uddannelsesansvarlige (DTU) er. Det kan enten være én person eller det kan være et team af personer, som varetager udbuddet på uddannelse i distriktet og i grupperne og som har overblikket over efterspørgslen. 

Der ligger ikke en officiel arbejdsbeskrivelse over, hvad indholdet af distriktsuddannelse er, så det er op til hver distriktsstab at udforme forventninger til opgaver, som en DTU skal løse i deres distrikt.

Cirka 2-4 gange årligt tilbyder SUD et DTU-netværksmøde. Her har man mulighed for at netværke og få inspiration fra andre med samme funktion. Information og invitationer sendes ud på mail til den person, der er registreret som DTU i distriktet. Det er derfor vigtigt, at distriktet har en person med denne funktion i medlemsservice for ikke at gå glip af denne mulighed. 

Typiske DTU opgaver kan være:

Samarbejde mellem distrikter

Der er flere eksempler på, at distrikter er gået sammen om at tilbyde uddannelse til distrikternes ledere. Et godt eksempel herpå er Linien Ud, der pt holdes i Jylland og på Sjælland. Her er flere distrikter gået sammen om at afholde lederuddannelse en weekend en gang om året. 

Lokal ungeuddannelse

I mange distrikter afholdes lokal ungeuddannelse. Nogle kalder det PL/PA, PL, PT, patruljetræning, patruljelederkursus eller noget helt andet. Fælles er, at det er distriktets spejdere, som inviteres på en weekend med uddannelse for netop dem. 

Der findes ikke ens retningslinjer for, hvordan disse kurser skal afholdes. Distrikterne har dermed frihed til at udforme uddannelse, som de finder det bedst og så rammerne for uddannelsen er målrettet deres deltagere. 

Korpsets Ungekurser

Det er ofte distrikterne, der byder ind på at være arrangør og økonomisk forankring af ungekurserne. Ungekurserne, som er korpsets formelle uddannelsestilbud for unge, afholdes typisk i påske, sommer og efterårsferien. Ofte er det lokale ledere, som er de potientielle kursusledere eller stabsfolk, men lige så ofte er staben blandet af frivillige fra hele landet. 

Der er oplagt som distrikt at bakke op om det lokale grønne center, ved at afholde uddannelse her. De grønne centre kan også selv være arrangør af uddannelse. 

Denne kursushåndbog er tænkt som information til alle, der gerne vil afholde uddannelse og siden indeholder en grundig vejledning i, hvordan du gør, hvis du ønsker at ansøge om et af kurserne i korpsets formelle uddannelsesprogram. 

Voksenuddannelse

Distrikterne har selv ansvaret for, at der tilbydes relevant voksenuddannelsestilbud for lederne i distriktet. Der er mange måder at lære nye ting på og det er meget forskelligt, hvad der skal til for, at en leder vil deltage på uddannelse. 

Derfor er det også i distrikterne, at man har den bedste fornemmelse af hvad, der er det rigtige tilbud for distriktets ledere.