Kursusbeviset

Foto: Ole Thye Gram

På denne side finder du en introduktion til KFUM-Spejdernes kursusbeviser for kurserne Roland 1, Roland 2, Diamant, ULK og Diamant Extrem. 

Her vil du kunne finde en grundig beskrivelse af, hvordan kursusbeviset er bygget op, hvad der forventes af dig og din stab, og hvordan det skal udfyldes. Det er vigtigt, at du sørger for at læse det hele igennem inden i udfylder kursusbeviserne med deltagerne. 

Du finder opdaterede skabeloner for alle kursusbeviser i menuen til højre

Rammerne for kursusbeviset

Ud over at fungere som det officielle kursusbevis for gennemførelse af et kursus hos KFUM-Spejderne, er formålet at deltageren reflekterer over egen læring opnået under kurset. Det er således både et fysisk bevis på gennemførelse af kurset, men også et samlende element i deltagerens refleksion over den udvikling han/hun har været igennem og kan tage med sig videre ud i spejdervirket. Derfor skal kursusbeviset udfyldes og sendes med deltageren hjem efter endt kursus.

Kursusbevisets indhold

I kursusbevis-skabelonen er der nogle faste elementer, som her kort vil blive introduceret. 

Formål: 

Her er oplistet formålet med det specifikke kursus, som det er formuleret i mål- og ramme-beskrivelsen. Deltageren skal under udfyldelse reflektere over, hvorvidt hans/hendes udbytte af kurset stemmer overens med formålet.

Læringsmål: 

Her er oplistet læringsmålene i det specifikke kursus, som det er formuleret i mål- og ramme-beskrivelsen. Deltageren skal under udfyldelse reflektere over, hvorvidt han/hun gennem kurset har tilegnet sig den viden og de kompetencer, der er defineret i læringsmålene.

Kursets egne ord: 

I dette felt, har KSL/kurset mulighed for at skrive nogle ord omkring deres specifikke kursus, der gør det muligt for deltageren at kunne anskue hans/hendes læring ud fra den satte ramme, fx en kort introduktion af kurset.

Min læring fra kurset: 

Med udgangspunkt i de fire oplistede spørgsmål, skal deltageren hér reflektere over egen læring, udvikling og kompetenceopbygning samt udviklingspotentialer. Det er meget vigtigt, at det er skrevet med deltagernes egne ord, da det er hans/hendes måde at udtrykke sin forståelse af egen udvikling. Der er intet maksimum for, hvor meget der må skrives i denne del af kursusbeviset, da der skal stå dét som deltageren finder relevant. 

Det er også tilladt som stabsmedlem/kursus selv at tilføje sider til deltagerens kursusbevis, fx en hilsen fra vejleder/tutor/LUP/KSL, da omslaget fungerer som en samlemappe. 

Design 

Kursusbeviset er designet som en samlemappe, bestående af et omslag og den udfyldte kursusbevis-skabelon. Derudover, er der mulighed for at sætte klistermærker på forsiden, som udgør de otte elementer i spejdermetoden, hvis deltageren finder det relevant/givtigt. På denne måde har deltageren mulighed for selv at designe sit kursusbevis og gøre det personligt. 

Hvordan skal det bruges? 

Kursusbeviset bruges til at få deltageren til at reflektere over egen læring og udvikling under kurset. Under udfyldelse skal vejleder/tutor/LUP vejlede deltageren til at ramme så mange aspekter af kurset som muligt, ved hjælp af hjælpespørgsmålene i “Vejledning til udfyldning af kursusbeviset”-dokumentet. Processen er derfor todelt - en stabsdel og en deltagerdel. 

Som KSL/vejleder/tutor skal du kigge på og forholde dig til hjælpespørgsmålene før kursusbevisskrivningen, for at sikre det rette fokus i kursusbeviset for deltageren. Deltagerdelen udgøres af den reflektion han/hun har under kursusbevisskrivningen.

Din rolle som stab

Det forventes at de personer fra staben, der skal faciltiere kursussbevisskrivningen med deltagerne har taget stilling til indholdet i vejledningen og hvordan de vil anvende det i samarbejdet med deltageren, før kursusbevisskrivningen. 

Da det er under kursusbevisskrivningen, at deltageren skal reflektere over al indholdet han/hun har været igennem på kurset, forventes det, at der er sat god tid af til udfyldningen, for at sikre det højeste udbytte for deltageren.