Kriseberedskab

Selv med den bedste planlægning eller mange års erfaring kan det gå galt. Der kan ske en ulykke, et uskyldigt uheld eller opstå en kritisk situation som man ikke selv er herre over eller selv kan tage vare på.

KFUM-spejderne har en kriseberedskabsplan som sørger for at eksempelvis du som kursusleder eller stabsmedlem altid kan ringe hvis du får brug for det og at korpsets retningslinjer bliver fulgt.

I linket til højre kan du se de opdaterede telefonnumre du kan ringe til hvis det skulle ske.

Beredskabet sørger for

  • Information til og dialog med pårørende, gruppen eller andre, der er påvirket af hændelsen
  • At afdække hændelsesforløbet
  • At igangsætte krisepsykolog, hvis det er relevant
  • Eventuel kontakt med medier eller lokalsamfund
  • Afklaring af forsikringsspørgsmål
  • Kontinuerlig opfølgning på situationen