Vejledersamtaler

Foto: Johny Kristensen

Vejledersamtalen er den daglige  samtale mellem vejleder og deltager, hvor deltagerens udvikling og udfordringer snakkes igennem. Her skal vejledere skabe et rum, hvor begge parter er trygge ved at dele erfaringer, følelser og oplevelser, og hvor deltageren føler sig støttet - og udfordret. Det er igennem disse samtaler at vejlederen hjælper deltageren med selv at reflektere over egen situation og selv finde løsninger på udfordringer. 

Ved den første vejledersamtale, er det vigtigt at lave en forventningsafstemning om, hvordan vejleder og deltager bruger hinanden. Det er også en god idé at snakke om deltagerens målsætning(er) for kurset, så du som vejleder bedre kan facilitere deltagerens udvikling i den retning de selv har sat. Målsætningen kan bruges som en løbende pejling, men kan også ændre sig undervejs i kurset.  

Din rolle som vejleder

Som vejleder skal du fungere som støtte og en rollemodel, der udfordrer deltageren til selv at reflektere og finde løsninger. Men hvordan du udfylder dén rolle afhænger af, hvem du er som person. Herunder er en vejledning til, hvordan du kan gribe opgaven an. 

Du skal være klar på at dyrke en både personlig, men også "professionel" relation. Men det vigtigste er, at du som vejleder kan møde deltageren i øjenhøjde, og være tryg i dig selv ved det. 

Tag derfor stilling til, hvilken type vejleder du er - og skal være i forskellige situationer: 

Du må som vejleder, gerne være “Far er ikke sur, far er skuffet” over for din deltager. 

Evt. have i tankerne, at du som stabsmedlem har ansvar. Din deltager vil unægtelig spejle sig selv i dig, og at du dermed ikke kan undgå at påvirke din deltager, din opgave er, at retningen bliver positiv. 

Du må hellere end gerne være ambitiøs på deltagerens vegne! Gør det klart for deltageren, at det er vigtigere for deltageren selv at mærke en udvikling, frem for at gøre et stort nummer overfor vejleder om, hvor god/dygtig deltageren er. 

Til at støtte deltagerens udvikling, kan du arbejde ud fra spørgsmålene: 

Forberedelse til vejledersamtaler

Sæt tid af til at forberede dig på en vejledersamtale. Her kan du samle op på den vejledersamtale i havde sidst, tænke over dine observationer af deltageren siden, og lægge en plan for samtalen. Hvad SKAL i snakke om, og hvad vil du som vejleder fokusere på? Her er det ofte en god idé at følge op på delmål. 

Hvis du ved at en deltager har udfordringer på et bestemt område, kan du med fordel også bruge noget tid på at finde værktøjer til deltageren, så han/hun får en konkret måde at håndtere udfordringen på.

Det er en god idé at du i din forberedelse indfører en form for notat-teknik, fx. en notesbog, hvor du samler alle din – og din deltagers – tanker fra hver samtale. Læs disse noter igennem fra gang til gang. 

Du kan også forberede dig ved stabsmøderne, hvor hver deltager gennemgås og andre stabsmedlemmer deler deres observationer af forskellige patruljer/deltagere. På den måde ved du, hvad der rør sig i kurset og patruljerne og kommer tættere på din deltagers oplevelser. 

Du kan også søge information ved at spørge andre stabsmedlemmer eller KSL efter råd. 

Sæt et mål for samtalen

Hav et emne for samtalen - evt. i forlængelse/relation til patruljeråd, så du som vejleder allerede har gjort dig nogle tanker for, hvordan samtalen skal forløbe. Under samtalen kan du aftale et mål med deltageren, som deltageren skal forsøge at opnå indtil næste vejledersamtale. Hvis du fornemmer at deltageren kun har negative tanker, forsøg at vende samtalen til kun tale om positive ting, altså vende noget negativt til noget positivt.

Målbaserede vejledersamtaler 

Det en god idé, at arbejde med at sætte et mål for hele kurset - både delmål og et stort mål. Sammen med din deltager, kan du vælge en mål, som deltageren skal opfylde overfor sig selv i slutningen af kurset. Delmål kan bruges på to måder:

Delmål kan du bruge aktivt med deltageren ved at bestemme dig for, at din deltager skal opfylde et delmål. Det kan bestemmes på hver enkelt vejledersamtale, og have en deadline til næste vejledersamtale. Dér kan i snakke om, hvordan det er gået med at indfri delmålet, og om deltageren måske gerne vil gøre noget mere ud af det/huske på at gøre det resten af ugen. Du kan eventuelt fastholde samme delmål igen, hvis deltageren ikke har opfyldt det.

Du kan også lade deltageren selv lave delmål, og blot hjælpe dem til at definere dem. På den måde får både deltager og vejleder noget at arbejde henimod. Det er også med til at have noget konkret, du som vejleder kan holde deltageren op på. Det kan også give deltageren følelsen af ejerskab for sit eget projekt. 

Ved at arbejde med delmål, vil deltageren også opleve flere ”aha-oplevelser” og små sejre undervejs, hvilket kan være en stor motivation.

Vær aktiv under vejledersamtalen

Vær tilstede i samtalen, og vær ærlig. Hvis du ikke kan huske alt, hvad i snakker om, kan du enten have en note-side til hver af dine deltagere eller optag samtalen, så du kan vende tilbage til guldkornene. Men husk at det skal være en flydende samtale, hvor deltageren er i fokus. 

Hvis du lytter aktivt til deltageren vil du formentlig kunne huske de vigtigste punkter. Skriv dem ned lige efter samtalen, så du ikke har disse punkter når du starter din næste samtale med en anden deltager. 

Gennemgå dine noter forud for samtalen så du er helt med på, hvor i slap samtalen sidst – og brug dem aktivt i den nye samtale. På denne måde virker du oprigtig interesseret i deltageren og ved hvad netop han/hun arbejder med fra dag til dag. 

Gode emner og spørgsmål 

Kig et døgn tilbage – hvad er der sket? 

Sæt / revurder delmål 

Husk dig selv 

HUSK: DU har som vejleder også personlige grænser – gå ikke ind i snakke, du ikke føler du kan håndtere (spørg om hjælp/sparring!)