Hjemsendelse af deltagere

I udgangspunktet er målet altid, at alle deltagere skal kunne gennemføre kurser hos KFUM-Spejderne.

Hvis et kursus af forskellige årsager ikke henvender sig til den brede skare af spejdere er det vigtigt, at dette bliver grundigt beskrevet når kurset promoveres og det understreges i deltagerbrevet, så deltagerne ved hvad der forventes af dem og hvad de kan forvente af staben.

Dialog før hjemsendelse

Der kan dog stadig opstå situationer på et kursus der gør at det bliver nødvendigt at sende en deltager hjem fra et kursus.

Staben bør inden kurset have en dialog om, hvilke regler der er på kurset og om overtrædelse af nogle af disse medfører øjeblikkelig hjemsendelse. Eksempler på dette kan være; indtagelse af alkohol/rusmidler, samleje mv. Disse regler skal beskrives i deltagerbrevet så deltagerne kender reglerne på kurset.

Foto: Johny Kristensen

Staben bør desuden have en dialog om hvilke forhold man ikke vil acceptere, men som ikke nødvendigvis medfører hjemsendelse. Eksempler på disse forhold kan være lejrkærester, seksuel omgang mellem deltagere og lignende.

Staben bør inden kurset snakke om hvordan man håndterer disse situationer, så der ikke opstår misforståelser når man står i situationen.

For deltagerens egen skyld

Selv hvis en deltager ikke har overtrådt nogle af kursets regler kan der stadig opstå en situation hvor det kan blive nødvendigt at sende en deltager hjem. Eksempler på dette kan være; hjemve, at deltageren ikke har lyst til at være på kurset, fysiske skavanker eller at deltageren på anden måde har nogle særlige behov der gør at stabens kompetencer ikke er tilstrækkelige.

Hvis en af deltagerne ikke kan, eller ikke vil deltage på kurset længere er det vigtigt at en fra staben (gerne en tutor eller vejleder) indgår i en dialog med deltageren (og forældre) så der opstår en fælles aftale om hvorvidt deltageren kan blive på kurset. Nedenfor er listet en række spørgsmål der med fordel kan indgå i en dialog mellem deltager, stab (og forældre):

Det er vigtigt efterfølgende at oplyse resten af staben i dialogen der har været med deltageren, tutor/vejleder (og forældre), så staben i fællesskab kan forstå situation.

Det er vigtigt at huske det er kursuslederen i samarbejde med resten af staben der har ansvaret for deltageren under kurset.  Staben skal stræbe efter, at anerkende deltagernes særlige behov under kurset, velvidende om, at hver deltager har sin egen læringskurve. Staben må ikke give op på deltagerne på forhånd. 

"The sport in Scouting is to find the good in every

boy and develop it. " - Lord Baden-Powell