Fokus på cirkulær evaluering

Videnscenter for Folkeoplysning: Rapport om KFUM og FDF-kurser

I April 2023 udgav Videnscenter for Folkeoplysning en rapport omkring lederuddannelsen i frivillige foreninger (herunder FDF og KFUM-spejderne). Rapportens mål er at få mere viden omkring lederuddannelserne, hvilket kan bidrage til den interne udvikling i organisationerne. Herudover kan den give inspiration til andre værdibårne organisationer og folkeoplysende foreninger. 

Ud over ovenstående formål kan rapporten give kursusledere, stabsmedlemmer og medlemmer af arbejds- og styregrupper nyt perspektiv på de nuværende arbejdsgange i uddannelses-arbejdet. 

Rapporten er 161 sider lang, men på side 111 til 117 kommer der nogle enormt brugbare pointer omkring evalueringen af ungdomskurserne i KFUM-spejderne:

Fire teser om KFUM-Spejdernes evaluering

Den interne evaluering som afholdes af staben har to formål: 

Dog kan dette fokus på næstkommende kursus begrænses af ofte helt specifikke evalueringspunkter til helt nytænktende aktiviteter. 

Billede: Videnscenter for Folkeoplysning, Lederuddannelse i frivillige foreninger, April 2023

Fra lineær til cirkulær evaluering

Rapporten beskriver hvordan den nuværende evalueringsproces foregår i ungdomskurserne, og hvordan der med fordel kan udvikles på denne proces, for at komme tre af de fire teser til undsætning. 

Lineær evaluering

Overordnet set beskriver rapporten en lineær bevægelse i evalueringerne. Deltagerne evaluerer kurset på sidste dag, og staben tager disse input med videre i den interne evaluering. Derefter videregiver kursuslederen en kort evaluering til uddannelsesudvalgene. Det primære formål er at sikre, at forskellige læringsmål eller indhold er overholdt. Dette er tegnet på Figur 1.
Staben laver derudover en grundig evaluering af det afholdte kursus, herunder alle roller i staben, program, mv. 

Figur 1: Lineær kursusevaluering

Disse formelle evalueringer skrives nogle gange ned og gemmes. Dog foregår der typisk også en mere uofficiel evaluering blandt stab og deltagere undervejs i kurset. F.eks. i frokostpausen, i patruljeråd eller andre møder. 

Cirkulær evaluering

På baggrund af den fjerde tese kunne det overvejes at skabe en koordineret evaluerignsstruktur, så korpset får input fra deltagerne og stabene. Med en koordineret evalueringsstruktur kunne mere information nå ud til de rigtige aktører, som illustreret på figur 2.  

Figur 2: Cirkulær evalueringsstruktur

Her er nogle eksempler på, hvad der kunne være relevant for de forskellige aktører:Idéen med ovenstående model er ikke at der skal være mere  evaluering, men at evalueringen koordineres, så den udnyttes bedre. F.eks.