Regnskabsskabelon

Sådan udfylder du regnskabsskabelonen

Det kan være en fordel at du løbende gennem hele kurset holder styr på regnskabet for kurset. Dette gør det nemmere for dig når du skal afslutte kurset og du sikrer at du ikke pludselig står med nogle uventede udgifter.

Udgifter:

1. Foredrag

Denne konto bruges udelukkende til honorar for foredrag afholdt af ikke-medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Der må ikke ydes honorar til medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Se i øvrigt under Foredrag, ikke-medlemmer og Foredrag, medlemmer. Eventuel rejsegodtgørelse der ligger ud over honoraret føres under Rejsegodtgørelse, Ledelse.

2. Rejsegodtgørelse, Ledelse

Der kan udbetales rejsegodtgørelse til ledelsen for transport til og fra kursusstedet, aktivitetsrelateret transport under kurset samt eventuelle rejseudgifter i forbindelse med forberedelsesmøder.

Billigste offentlige transportmidler skal i videst mulig omfang anvendes. Kører du i egen bil, kan der ydes kørselsgodtgørelse ifølge gældende takster, med tillæg af eventuel færge- eller bro udgifter. Du kan finde de aktuelle satser for kørselsgodtgørelse i kursushåndbogen her.

Taxaregninger godtgøres kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige.

Eventuelle forplejningsudgifter under transport føres under opholdsudgifter.

3. Rejsegodtgørelse, Deltagere

Der ydes normalt ikke rejsegodtgørelse til deltagerne i forbindelse med KFUM-Spejdernes kurser.

4. Opholdsudgifter

Opholdsudgifter dækker udgifter til forplejning på kursuset samt eventuelle forberedelsesmøder. Eventuelle forplejningsudgifter under ledelsens transport til og fra kursusstedet føres ligeledes på denne konto.

5. Lokaleleje

Lokaleleje dækker udgifter til leje af kursusstedet samt eventuel lokaleleje i forbindelse med forberedelsesmøder. Leje af telte, patruljekasser, kanoer ol. føres under Administration og materialer.

6. Administration og materialer

Her føres alle kursusrelevante udgifter til administration og materialer, herunder papir, lejrmærker, aktivitetsmaterialer, fragtudgifter for materialer samt udgifter til anskaffelse/udarbejdelse af kursusmaterialer. Husk at medtage udgift til mærker og materialer fra hhv. Korpskontoret og 55nord.

7. Andre udgifter

Udgifter, der ikke har noget direkte med selve kursusdriften at gøre og derfor ikke kan føres under de seks ovenstående konti f.eks. køb af bøger, billeder, trøjer ol. til videresalg og til erstatninger af mistede eller ituslåede ting.

Indtægter

8. Bevilget paragraf 44-tilskud

Her føres det samlede paragraf 44-tilskud. Paragraf 44-tilskuddet er et tilskud staten giver til uddannelse og træning i forbindelse med frivilligt arbejde.

Det er korpset, der søger tilskuddet og sørger for at kurset får pengene. Pengene udbetales først efter kurset er afholdt, men de skal stadig regnes med som en indtægt.

Du kan se de forventede takster her.

9. Deltagerbetaling

Her sættes den samlede deltagerbetaling ind.

Det er korpskontoret, der administrerer deltagerbetalingen og tilmeldingen gennem medlemsservice.

10. Andre tilskud

Får dit kursus tilskud f.eks. lokaletilskud fra kommunen eller regionen indsættes det her. Bemærk: det er typisk deltagernes egne grupper, der søger tilskud til lokaleleje/lejrpladstilskud. Hvis i som kursus vælger at søge tilskud for hele kurset, så skal i gøre deltagerne opmærksom på, at de ikke selv må søge tilskud ved deres egne kommuner.

11. Andre indtægter

Indtægter, der ikke har noget direkte med selve kursusdriften at gøre og derfor ikke kan føres under de tre ovenstående konti f.eks. salg af bøger, billeder, trøjer ol.