Det første kursus

Godt planlagt er halvt fuldendt. Dette kendte udtryk gør sig også gældende for KFUM-Spejdernes uddannelser.

Planlægningen af kurset starter allerede inden staben er samlet og kurset er godkendt. Hvis du skal lave et ungdomskursus skal du sende en ansøgning til UddannelsesDrift (se afsnittet “det første kursus”), men nedenstående indledende spørgsmål er relevante for alle kurser hos KFUM-Spejderne:

Hvilket kursus vil jeg lave?

Hvis du vil lave et ungdomskursus hos KFUM-Spejderne skal du orientere dig i de relevante mål- og rammebeskrivelser. 

Hvem skal betale?

For at afholde et kursus er det nødvendigt at have et spejdercenter, et distrikt eller lignende som økonomisk forankring. Det vil sige at der skal være nogen der vil tage det økonomiske ansvar, herunder dække et eventuelt underskud og modtage et eventuelt overskud, så staben ikke selv skal stå med den økonomiske usikkerhed.

Hvor skal kurset afholdes?

Den ideelle placering af et kursus afhænger primært af, hvilken type kursus det er, og hvor staben kommer fra. Der er stor forskel på om kurset kræver gode udendørs faciliteter med store lejrpladser, eller om der kræves mindre indendørs møderum, hvor hver patrulje kan arbejde selvstændigt.

Nedenfor er der listet en række spørgsmål staben kan tage udgangspunkt i når det skal vurderes om en bestemt lokation matcher kurset:

Til venstre i menuen finder du desuden et link til De Grønne centre, som er de spejdercentre, som har et særligt samarbejde med KFUM-spejderne i Danmark. 

Planlægningsfasen

Når kurset er blevet godkendt, er det tid til at samle staben og starte planlægningen af kursets program.

KFUM-Spejderne tilbyder to gratis planlægningsweekender, der afholdes på Houens Odde Spejdercenter. Du kan læse mere om uddannelsesweekender i afsnittet “Uddannelsesweekender”.

Udover det to gratis weekender anbefales det at staben afholder mindst én weekend på stedet, hvor kurset skal afholdes idet det giver rig mulighed for at lære stedet at kende. Desuden bidrager en ekstra weekend, hvor staben er samlet alene, til det fællesskab der er nødvendigt for at få succes med kurset.

Nedenfor er der listet et forslag til, hvilke emner staben bør gennemgå i en planlægningsproces med tre weekender:

Første weekend

Lokation: Houens odde

Anden weekend

Lokation: på kursussted

Tredje weekend 

Lokation:  på Houens Odde

Hvis du har spørgsmål til, hvordan processen med at planlægge et kursus skal gribes an kan du kontakte arbejdsgruppen for UddannelsesHR på uddannelseshr@kfumspejderne.dk