Det første kursus

Godt planlagt er halvt fuldendt. Dette kendte udtryk gør sig også gældende for KFUM-Spejdernes uddannelser.

Planlægningen af kurset starter allerede inden staben er samlet og kurset er godkendt. Hvis du skal lave et ungdomskursus skal du sende en ansøgning til UddannelsesDrift (se afsnittet “det første kursus”), men nedenstående indledende spørgsmål er relevante for alle kurser hos KFUM-Spejderne:

   • Hvilket kursus vil jeg lave?

   • Findes der en mål- og rammebeskrivelse, og hvad står der i denne?

   • Hvilke kompetencer er vigtige at have med i staben?

   • Hvor skal kurset afholdes?

   • Hvem skal være økonomisk forankring?

Hvilket kursus vil jeg lave?

Hvis du vil lave et ungdomskursus hos KFUM-Spejderne skal du orientere dig i de relevante mål- og rammebeskrivelser.

Hvem skal betale?

For at afholde et kursus er det nødvendigt at have et spejdercenter, et distrikt eller lignende som økonomisk forankring. Det vil sige at der skal være nogen der vil tage det økonomiske ansvar, herunder dække et eventuelt underskud og modtage et eventuelt overskud, så staben ikke selv skal stå med den økonomiske usikkerhed.

Hvor skal kurset afholdes?

Den ideelle placering af et kursus afhænger primært af, hvilken type kursus det er, og hvor staben kommer fra. Der er stor forskel på om kurset kræver gode udendørs faciliteter med store lejrpladser, eller om der kræves mindre indendørs møderum, hvor hver patrulje kan arbejde selvstændigt.

Nedenfor er der listet en række spørgsmål staben kan tage udgangspunkt i når det skal vurderes om en bestemt lokation matcher kurset:

   • Går der offentlig transport direkte til lokationen eller er det på anden måde tilgængeligt for stab og deltagere?

   • Matcher faciliteterne, både ude og inde, behovet for stab og deltagere?

   • Er relevante materialer til rådighed? (rafter, telte, kontorartikler og lignende)

Til venstre i menuen finder du desuden et link til De Grønne centre, som er de spejdercentre, som har et særligt samarbejde med KFUM-spejderne i Danmark.

Planlægningsfasen

Når kurset er blevet godkendt, er det tid til at samle staben og starte planlægningen af kursets program.

KFUM-Spejderne tilbyder to gratis planlægningsweekender, der afholdes på Houens Odde Spejdercenter. Du kan læse mere om uddannelsesweekender i afsnittet “Uddannelsesweekender”.

Udover det to gratis weekender anbefales det at staben afholder mindst én weekend på stedet, hvor kurset skal afholdes idet det giver rig mulighed for at lære stedet at kende. Desuden bidrager en ekstra weekend, hvor staben er samlet alene, til det fællesskab der er nødvendigt for at få succes med kurset.

Nedenfor er der listet et forslag til, hvilke emner staben bør gennemgå i en planlægningsproces med tre weekender:

Første weekend

Lokation: Houens odde

   • Præsentation af staben

   • Fælles aktivitet for at skabe sammenhold i staben

   • Gennemgang af mål- og rammebeskrivelse

   • Fælles vision for kurset

   • Den kompetencebaserede uddannelse (KBU)

   • Paletten

   • Forventningsafstemning

   • Evt. opstart af program

Anden weekend

Lokation: på kursussted

   • Rundvisning på stedet

   • Afklaring af faciliteter, der er til rådighed

   • Planlægning af program

   • Detaljeret planlægning af instruktioner

   • Fælles aktivitet for at skabe sammenhold i staben

Tredje weekend

Lokation: på Houens Odde

   • Detaljeret planlægning af instruktioner

   • Afklaring af behov for hjælp til instruktioner

   • Sikre at de sidste detaljer er klar til at deltagerne ankommer på kurset

Hvis du har spørgsmål til, hvordan processen med at planlægge et kursus skal gribes an kan du kontakte arbejdsgruppen for UddannelsesHR på uddannelseshr@kfumspejderne.dk