Den gode kursusansøgning

Inden du skriver din ansøgning

Når du beslutter dig for, at du gerne vil lave et kursus med din klan, din bedste ven eller måske bare dig selv, så er det vigtigt at du gør dig klart, hvad det er for et kursus du gerne vil lave. Hos KFUM-Spejderne har vi en vifte af korpsudbudte kurser både for voksne og børn/unge. Guiden her fokuserer på ungdomskurserne. Lige nu er det muligt at søge om Roland 1, Roland 2, Diamant og Diamant Extrem via ansøgningsformularen. Til hvert kursus hører en mål- og rammebeskrivelse, som beskriver, hvad formålet med kurset er, hvad det forventes at deltagerne lærer på kurset (læringsmål), og hvad der forventes af jer som stab. For en god ansøgning er afsnittene formål og læringsmål specielt vigtige, og det er her du finder nøglen til en god kursusansøgning.

Når du går i gang med at skrive

Din ansøgning skal gerne afspejle at du eller I har reflekteret over, hvordan jeres tanker og idéer passer ind i rammen for det kursus du eller I har valgt at søge om. Det betyder at du i din ansøgning skal komme omkring:

   • Hvilke tanker I gør jer om kursets formål
   • Hvordan I har tænkt jer at arbejde henimod kursets læringsmål

Vi har ikke nogen forventning om, at du på nuværende tidspunkt kender hele dit program eller at du har samlet din stab, men vi forventer at du har gjort dig nogle overvejelser omkring formen på dit kursus, og hvilket “take” dit kursus har på læringsmålene.

Til det kan det være en god ide at tænke over ting som:

   • Hvordan anvender vi patruljerammen?
   • Ønsker vi at arbejde ud fra et bestemt værktøj, som f.eks. Paletten eller noget andet
   • Hvordan sikrer jeg mig som kursusleder, at staben ved, hvad formålet med kurset er, og at alle aktiviteter har et relevant formål?
   • Vil vi anvende nogle bestemte virkemidler til at opnå kursets formål og læringsmål? Det kunne f.eks. være at invitere flygtninge med på kurset, for at give deltagerne en forståelse for, at spejderarbejdet er mere og andet end at pionere.
   • Vil vi udfordre kursusrammen ved f.eks. at lave et mobilt kursus, et kursus over flere weekender i stedet for en uge, et kursus med en forweekend eller mener vi måske at den klassiske kursusuge er mest relevant?

Der kan være mange andre relevante spørgsmål at stille sig selv, så ovenstående er bare til inspiration.

Det vigtigste er, at du forholder dig til formål og læringsmål, og at det danner rammerne for dit kursus, så, hvis der står at alle skal kunne gennemføre et Diamantkursus, så skal vi have en fornemmelse af, at det er muligt med dit koncept, ligesom kurset skal være bygget op omkring patruljesystemet, hvis du vælger at lave et Roland 1.

Efter du har skrevet din ansøgning

Når du er færdig med din ansøgning kan du måske komme i tvivl om nu den er god nok. Vi prøver at give dig feedback efter bedste evne, og du er også meget velkommen til at kontakte UddannelsesDrift på UddannelsesDrift@kfumspejderne.dk, hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning.

Det sker at vi får mange ansøgninger, og så er der en række kriterier, som afgør, hvilke kurser, som vi vælger at godkende. Det er dog også vigtigt at sige, at selvom der kun måtte være en enkelt ansøgning, så bliver kurset ikke nødvendigvis godkendt. Kurset skal stadig leve op til mål- og rammebeskrivelsen og være et udgangspunkt for et godt kursus.

Hvis du vil sikre dig, at din ansøgning er god, kan nogle af følgende spørgsmål være gode at stille sig selv:

  • Passet mit kursus indenfor de givne rammer?
   • Er konceptet egnet til aldersgruppen, herunder om niveauet passer, eller om det måske nærmere et et andet kursus (det kunne være forskellen i et Diamant og et Diamant Extrem)?
   • Er der krav om at spejderne arbejdet i patruljer, og passer vores koncept i så fald til det?
   • Har vi en økonomisk forankring, som er villig til at dække et evt. underskud, og har de godkendt budgettet?
  • Har vi redegjort for, hvordan vi kommer omkring de enkelte læringsmål?
   • Det kunne f.eks. være om konceptet kommer omkring de otte punkter i KFUM-Spejdernes spejdermetode, og her er det ikke nok f.eks. at skrive “Vi vil arbejde aktivt med de otte punkter i KFUM-Spejdernes spejdermetode”. Det ville være langt bedre, hvis I f.eks. skriver “Vi ønsker at have fokus på et nyt punkt i spejdermetoden, hver eneste dag, hvor der vil være mindst en aktivitet, som har til formål at lære deltagerne om netop dette punkt”
  • Passer vores kursus ind i det angivne formål, eller er det måske i virkeligheden et andet type kursus vi ønsker at lave. Husk også her at det er muligt at søge om helt nye kursuskoncepter, hvis I får en helt ny og genial idé.

Din ansøgning er din foreløbige plan for, hvordan du vil arbejde med planlægningen af dit kursus, og som med alle gode planer, så kan det vise sig, at der skal laves nogle ændringer, når I kommer i gang med planlægningen og det er helt i orden.

Hvis nu konceptet ændrer sig meget undervejs i planlægningen, så vil vi anbefale, at du som kursusleder tager fat i enten UddannelsesHR eller UddannelsesDrift og drøfter ændringerne med dem.

Når du er klar til at sende ansøgningen afsted

Når du har skrevet ansøgningen til dette års bedste kursus er det vigtigt at du sikrer dig, at alt det formelle er på plads. Det betyder at du skal have styr på følgende:

 • Hvor skal kurset afholdes, og at der er blevet lavet en aftale med dem?
 • Er der lavet et fyldestgørende budget?
 • Har den økonomiske forankring godkendt budgettet, og er der et bevis på det (enten en e-mail, en underskrift eller lignende)
 • Har vi tænkt over hvad vi gør, hvis der bliver få deltagere, og hvis der bliver mange?

De sidste fif

Hvis du vil øge dine chancer for at få dit kursus godkendt, så kommer her et par spørgsmål, som du kan overveje:

 • Kan jeg sænke kursets min. deltagerantal?
 • Er kurset placeret i den rigtige uge?
 • Er startstedet et tilgængeligt sted i landet (kan man komme dertil med offentlig transport)?