Kursuslederrollen

Når kurset er endeligt godkendt vil du som kursusleder løbende være i dialog med korpskontoret.

Nedenfor finder du oplysninger om de informationer du kan forvente at modtage fra korpskontoret, og hvilke informationer korpskontoret forventer at modtage fra dig.

Status på tilmelding

En gang om ugen vil du modtage opdaterede informationer om, hvor mange deltagere, der er tilmeldt. Dette giver staben mulighed for løbende at kunne tilpasse deres PR-strategi (læs mere i afsnittet PR).

Hvis du har spørgsmål til deltagerantallet på dit kursus kan du altid kontakte korpskontoret på info@kfumspejderne.dk  eller find dit kursus på medlemsservice. 

Procedure for optagelse på kurser

Da vi ønsker at alle godkendte kurser har lige og de bedste forudsætninger for optag af deltagere har vi lavet en procedure for optag som vi følger. 

Vi ser nogle gange at veletablerede kursussteder har nemmere ved at tiltrække deltagere end nye tiltag. Vi vil gerne støtte nye initiativer og denne procedure sikre at vi hjælpe hinanden med at løse denne opgave. 

Vi betragter sommerferien som en samlet periode og benytter derfor samme retningslinjer for optag i hele perioden. Der kan være argumenter for at der er mere og mindre hensigtsmæssige placeringer i sommerferiens uger så som i og udenfor industriferien. Vi har dog ingen evidens for at dette skulle kunne gøre en forskel. 

Stabsliste

I god tid inden kurset afholdes skal du sende en stabsliste til korpskontoret.

De oplysninger korpskontoret har brug for er:

Korpskontoret skal bruge disse informationer for at sikre at der er indhentet børneattest på alle i staben.

Deltagerliste

Tilmelding til alle KFUM-Spejdernes kurser foregår gennem kalenderen på Spejdernet. Når tilmeldingen er åben kan du som kursusleder altid hente en opdateret deltagerliste på https://medlemsservice.spejdernet.dk/web under fanen “arrangementer”.

Hvis du har problemer med dette kan du altid kontakte korpskontoret på info@kfumspejderne.dk

Inden kursusstart vil kursuslederen få tilsendt en deltagerliste som alle deltagere skal underskrive ved ankomst på kurset.

Ligeledes skal staben underskrive en stabsliste.  

Den underskrevne deltagerliste og stabsliste er et krav for at KFUM-Spejderne kan modtage §44-tilskud for kurset. 

Efter kurset skal den underskrevne deltagerliste, stabsliste og regnskab sendes til korpskontoret for at økonomien kan endeligt afsluttes.

Dispensationer

Hvis en spejder ønsker at deltage på et kursus, men ikke er inden for kursets aldersrammen, enten yngre eller ældre, kræver det dispensation fra uddannelseslederen. Dette gøres dog ofte i samråd med kursuslederen. Derfor er det vigtigt, at det er kursuslederen, der kontakter uddannelseslederen, når der skal tages stilling til dispensationer for deltagere. 

Ofte vil det være en forældre, troplederne eller gruppelederen fra spejderens gruppe, som henvender sig til kursuslederen. Det er vigtigt at få en grundig begrundelse herfor, som kan danne grundlag for beslutningen.

Som oftest godkender vi altid deltagere som er 1-2 år ældre end aldersrammen. Følgende overvejelser omhandler derfor mest for-unge deltagere. 

Vigtige overvejelser:

Det vil naturligvis altid være vores mål, at få så mange spejdere på kursus som muligt, men det er også vigtigt at spejderne får mest muligt udbytte af et kursus, så de ikke kun deltager, fordi de kan følges med tre andre fra samme gruppe. 

Hele dispensationsprocessen sker i et samarbejde mellem KFUM-Spejdernes administrationscenter, uddannelseslederen og kursuslederen. 

Hvis der ikke gives dispensation til spejderen skal kursuslederen sende svar til den der har søgt med begrundelse herfor. 

Mærker og kursusbevis

Korpskontoret sørger for bestilling af kursusmærker og kursusbeviser ud fra den endelige deltagerliste.

Kursusleder vil modtage både mærker og kursusbeviser inden kurset skal afholdes.