Kvalitet Uddannelseskodeks

Indhold på denne side


Dokumenter

Hvad er kvalitet i uddannelse?

Hos KFUM-spejderne har vi lange traditioner for at afholde ungekurser og lederuddannelse. Det er altid frivillige der planlægger og afholder kurserne og kurserne er baserede på både egne og andres erfaringer.