Kvalitet Uddannelseskodeks

Hvad er kvalitet i uddannelse?

Hos KFUM-spejderne har vi lange traditioner for at afholde ungekurser og lederuddannelse. Det er altid frivillige der planlægger og afholder kurserne og kurserne er baserede på både egne og andres erfaringer. 

Når arven går videre og kulturen videreføres og ændres undervejs, er det vigtigt at vi holder fast i de gode ting, vi bringer videre til unge og voksne, som deltager på vores kurser. Det gør vi bl.a. ved at have en høj kvalitet, så vi altid gør vores bedste for at give alle en god oplevelse og få mest muligt med derfra. 

I uddannelsesparaplyen (se mere om organisering af uddannelse hos KFUM-spejderne i menuen til venstre) er vi ikke bange for at sætte baren højt. Derfor har vi lavet et uddannelsekodeks, som skal fungere som guide til hvad god kvalitetsuddannelse er for os og hvad vi ønsker deltagerne skal opleve på uddannelse hos KFUM-spejderne. 

Alle vores kurser som tager udgangspunkt i Mål og Rammebeskrivelserne, skal opfylde forventningerne i uddannelseskodekset. Alle der laver uddannelse herudover er også meget velkomne til at bruge uddannelseskodekset som guide til deres uddannelse om det så er stort eller småt. 

Den anerkendende pædagogik

At arbejde anerkendende har for mange betydet at rose og kommunikere en ydre anderkendelse af noget andre har gjort eller lavet. Det kan være konkrete handlinger eller noget fysisk man har fremstillet. På den måde er man med til at udvikle andres kompetencer ved at rose for de positive ting frem for at kritisere fejl og pointere det negative. 

Men at benytte en anerkendende tilgang i relations arbejde stikker dybere end det og er lige så meget en måde at udvikle det hele menneskers selvværd ved at se og høre en anden person og dermed forstå dem og sætte sig i deres sted for at kunne se udviklingspotentialet ud fra deres virkelighed. Når man arbejder anerkende handler det altså om at bygge relationen op for at kunne udvikle sammen. 

Som spejdere arbejder vi altid for at skabe selvstændige spejdere/ledere der kan tage ansvar for sig selv og for andre. Flere kurser har elementer der handler om at finde ind til sig selv og dermed kende sig selv. Derfor er arbejdet med relationer og selvværd så vigtigt i spejderarbejdet. 


En af teoretikerne bag anerkendelse er Alex Honneth. Han deler anerkendelse in i tre kategorier. 

Se videoen herunder for forklaring herpå. 

Hvis du vil læse mere om anerkendende pædagogik findes der mange bøger om området.