Når din spejder har været på kursus

Formål med denne side

Med denne side er tanken, at du som gruppeleder/enhedsleder skal have en samtale med din spejder, som netop er hjemvendt efter kursus. Formålet er at få din spejder til at reflektere over, hvad vedkommende har lært på hans/hendes kursus, samt at give gruppen en større indsigt i hvad KFUM-Spejdernes kurser har lært dem. Det er også formålet at spejderen reflekterer over og beskriver, hvordan de ny-lærte kompetencer kan bringes i spil i gruppens arbejde.

Foto: Lasse Mørch

Sådan gør du…

Først og fremmest skal du aftale en snak med din spejder, hvor der lægges op til at snakke om spejderens læring, men også bidrag til gruppen. Du skal som gruppeleder/enhedsleder guide samtalen. På denne hjemmeside er der lavet nogle spørgsmål, som samtalen gerne skal igennem for at komme omkring de relevante emne, som deltageren har stiftet bekendtskab med på sit kursus. I menuen finder du de forskellige kurser, her under vil du kunne finde formål, læringsmålene for kurset din spejder har været på samt hjælpe spørgsmål der vil sirke i kommer rundt om det meste af kurset. 

Din rolle er at facilitere samtalen og det er vigtigt, at det er spejderen som snakker mest. Det kan for nogle være en svær opgave, hvorfor du her i på hjemmesiden også finder nogle værktøjer til at holde den gode samtale.

Kursusrækken 

Her ses kursusrækken, det er ikke nødvendigt at tage kursene i rækkefølge men det er en klart anbefaling. I menuen vil man kunne læse mere om de enkle kurser. 

Bliv mere inspireret

Herunder er en række links til forskellige hjemmesider, hvor du som gruppeleder eller enhedsleder, kan blive meget klogere på, hvad de forskellige kurser er.

Link til kursusoversigten:

https://kfumspejderne.dk/enhedsleder/uddannelse 

Link til korpskalerenden:

https://kfumspejderne.dk/kalender