Diamant

Foto:  Christian Solgaard

På billedet ses et førstehjælpsløb, hvor spejderne i fællesskab skulle drive et "felthospital" i en stor lade. Deltagerne koordinerede "ambulancekørsel" og førstehjælp på forskellige "skadesteder", samt behandles patienter som kom til hospitalet "fra gaden". Deltagerne havde forskellige roller; "paramediciner, læge, telefon-operatør i alarmcentralen" m.fl. Aktiviteten varede ca. fem timer om natten, og blev afsluttet med en stor debriefing.

Formål

Formålet med Diamant-kurset er at give deltageren mulighed for at rykke sig personligt, samt beskrive egne reaktionsmønstre igennem grænsesøgende og anderledes aktiviteter:
Aktiviteter, der ligger ud over, hvad man normalt ser hjemme i grupperne. På Diamant kan alt ske. Det bliver større, vildere og vådere end du er vant til, og hvert Diamant-kursus er forskelligt, så vær beredt på lidt af hvert! På kurset har du en super kompetent stab, der guider dig igennem de fysiske udfordringer og din personlige udvikling.

Læringsmål

Spørgsmål til facilitering

Ideer til aktiviteter spejder kan stå for