Hvorfor sende sin spejder på kursus? 

Hvorfor er det givende at sende sin spejder på kursus? 

Det at sende en spejder på kursus, kan være altafgørende for at spejderen bliver motiveret til at være spejder resten af sit liv. Det er ikke kun spejderfærdigheder, spejderen får med hjem fra kursus, det er færdigheder til at begå sig i den virkelige verden, samtidig med at vedkommende får venskaber i hele Danmark. De får værktøjer til at kunne klare udfordringer og hvert kursus giver dem kompetencer til at være et bedre menneske i samfundet og en bedre leder.

Et kursus med fagligt indhold og ikke en lejr 

Hvert kursus er rammesat af en Mål- og rammebeskrivelse, hvori kursets læringsmål tydeligt fremgår. For hvert kursus en spejder har været på, vil spejderen have lært nogle nye kompetencer og færdigheder. Spejderen bygger således ovenpå sin viden og sine kompetencer. Det er disse, man som gruppe skal udnytte - og endda skærpe i tiden mellem at spejderen er på kursus.


Foto Lasse Mørch

Fordele for gruppen

For gruppen vil dét at sende sin spejder på kursus, have en række fordele:

Dannelse af hele mennesker - med vilje 

Ud over spejderfærdigheder og spejderkompetencer, kommer deltageren også igennem en uges kursus med udfordringer som ungt menneske. Så ud over at spejderen lærer noget konkret, lærer han/hun også noget om sig selv. Denne almene dannelse kan også mærkes i gruppen efter spejderens kursus, og vedkommende kan se sig selv i større helhed - og er mere klar til at løfte mere ansvar i gruppen.