Roland 2

Foto: Frederik-kehlet.com 

På Roland 2 undervises deltagerne i at afholde instruktioner, give/modtage feedback og planlægge spejdermøder i den lokale spejdergruppe. 

Formål

Formålet med Roland 2 er at sætte deltageren i stand til at planlægge og gennemføre egne projekter eller aktiviteter i patruljen, med særligt fokus på at afholde patruljemøder. Udgangspunktet for disse er spejderarbejdets formål, mål og metoder. På Roland 2 får du en dybere indsigt i, hvordan spejdermetoden fungerer. Du lærer nogle af de tricks, din leder kender, og du får en masse viden om både mennesker og planlægning.

Læringsmål


Spørgsmål til facilitering

Ideer til aktiviteter spejder kan stå for