Sådan holder du evaluerings-
samtaler med din spejder

Foto: Johny Kristensen

Brug spejderens nye viden og kompetencer i gruppen

Når en spejder kommer hjem fra et kursus har spejderen lært en hel masse og det er vigtigt at i får en snak med spejderen om hvad hans/hendes plan og ønsker nu er.  Det er vigtigt at man som gruppe giver plads til at spejderen kan bruge dét vedkommende lige har lært på sit kursus. Støt op om spejderens egne tanker og giv anerkendelse for det du som gruppeleder eller enhedsleder ser.  

Sæt gerne mål for spejderen ud fra, hvordan vedkommende selv tænker - eller hvis du kan se et andet potentiale, så sæt mål for det, på spejderens præmisser.

Den gode evalueringssamtale

For at få den bedste samtale, er det vigtigt at skabe et trygt rum at snakke i. Det er vigtigt at der skabes et rum til at tale frit og hvor der er tid til refleksion. Det kan derfor være en fordel at du som gruppeleder/enhedsleder og din spejder følger nogle simple regler, for at sikre den bedste oplevelse. Vær så konkrete i jeres snak som muligt og forpligt spejderen til at prøve at bruge sin nye viden og kompetencer.

Sæt regler for samtalen

Herunder findes fire grundregler, som I kan bruge: 

Find de bedste intentioner bag det, spejderen siger.

Alle har en positiv intention med det, de siger. Forsøg at være nysgerrige på, hvad der lige gør, at spejderen mener det, han/hun gør, fremfor at skyde idéer ned.

Forskelle er vigtige og værdifulde

Det er fordi, at vi er forskellige, at vi sammen kan lave endnu bedre løsninger, end vi kan hver for sig. 

Vær til stede i rummet

Ikke kun fysisk, men også mentalt. Sørg for at fastholde samtalen om spejderen og vær fokuseret på at lytte aktivt. Lad dig/jer ikke forstyrre af afbrydelser fra fx telefoner. 

Vær mere interesseret end interessant

Husk at være nysgerrig på det, spejderen siger. Spørg ind til det, undersøg det, bliv klogere på det.  I er i samtalen for at blive klogere på hvad spejderen kan og vil, og ikke for at høre sin leder øse ud af erfaringer og "vi plejer", så forsøg at suge til dig af de idéer og tanker, spejderen har. 

Stil HV-spørgsmål 

Når du snakker med din spejder, er det en god idé at stille HV-spørgsmål frem for ja/nej-spørgsmål, dvs. hvordan, hvorfor, hvad, hvilke, osv. Dette er en god ide da det får spejderen til at tænke over hvad de har lært og kan forklare det mere. Sørg for ikke at lægge ord i munden på spejderen. 

Forbered dig godt til samtalen

Det er vigtigt, at du som gruppeleder/enhedsleder har sat dig ind i det kursus din spejder har været på. Ligeledes skal du forberede dig grundigt til samtalen ved at, have kigget “Spørgsmål til facilitering” igennem og forberedt yderlige spørgsmål som er mere specifikke for din/jeres gruppe. På den måde vil din spejder føle at han/hun bliver taget seriøst, lyttet til og får plads til at reflektere.

Huske at følge op på snakken

Husk også at aftale hvornår i snakker sammen igen og følger op på jeres snak, spejderens udvikling og mål.