Bæredygtighed

Bæredygtighed ved afholdelse af kurser og arrangementer

KFUM-Spejdernes nationale principper for afholdelse af bæredygtige arrangementer er vores fælles aftale om, hvordan kurser og arrangementer afvikles. Principperne er ikke krav, for det er ikke intentionen, at der er noget, vi skal holde op med at gøre - men vi skal reflektere over, hvorfor vi gør, som vi gør og tilpasse de områder, som det giver mening at gøre anderledes for at passe på vores klode.

Det anbefales, at man i kursus- eller arrangementsstaben bruger principperne som en del af forventningsafstemningen, så I som kursus- eller arrangementsstab har fælles bæredygtige ambitioner for det, I skal afvikle sammen.

Husk, at fortælle jeres deltagere, hvorfor I har valgt at gøre, som I gør - læring og forståelse er lige så vigtigt som vores handlinger.

Har I brug for hjælp til at komme igennem processen, er I meget velkomne til at skrive til hovedbestyrelsens bæredygtighedsplan task force på voresbidrag@kfumspejderne.dk.

Forslag til bæredygtighed

 1. Kan vi spare på papiret?
  • Er det muligt at sende invitationen og deltagerbrevet via mail?
  • Er der noget deltagerne skal have adgang til at læse? Kan dette opbevares online på eksempelvis Google Drive eller en app?
  • Kan det ikke undgås at bruge papir, så kig da efter miljøvenlige løsninger FFC-certificering, Miljømærkning Danmark, cradle to cradle og lignende.
 2. Kan vi undgå at købe nyt?
  • Er det muligt at skaffe pynt/materialer via netværk eller købt i genbrug?
  • Har I en genbrugsplads i nærheden, som kunne have de ting, I skal bruge?
 3. Kan vi undgå at bruge mad som aktivitetsmaterialer?
 4. Kan håndteringen af mad gøres mere bæredygtig?
  • Er det muligt at lave en aftale med den lokale købmand om tilbagelevering af tørvarer, som er uåbnet?
  • Kan jeres overskydende mad afleveres hos en varmestue, foodbank eller lignende?
  • Kan menuen laves efter hvilke råvarer, der er i sæson?
  • Er det muligt at få råvarerne uden unødvendigt plastik?
  • Kan nogle eller alle måltider gøres kødfrie?
  • Mange unge kender ikke almindelige grøntsager. Hvordan vil I introducere smag og tilberedningsmåde af eksempelvis pastinak eller græskar overfor deltagerne?
 5. Kan vi gøre mere ud af affaldssorteringen?
  • Undersøg jeres kommunale affaldssortering. Hvordan kan I bedst muligt følge jeres kommunes måde at sortere affald på?
  • Hvordan kan I inddrage deltagerne i affaldssorteringen, så de også føler ejerskab?
  1. Kan I bruge noget af jeres affald til aktiviteter?
 6. Kan det undgås at bruge engangsservice?
  • Kan det ikke undgås, gå da efter miljøvenlige alternativer såsom engangsservice i bambus.
 7. Er det muligt at bede deltagerne om selv at medbringe mug/drikkedunk/to-go-kaffekop?
  • Hvis en deltager har glemt, er det så en mulighed at købe en mug?
 8. Er det muligt at opfordre til samkørsel?
  • Er det muligt at arrangere opsamling ved offentlig transport?
 9. Er navneskilte af plastik nødvendigt?
  • Alternativer kunne være navneskilte af træ, papir, tøjklemmer eller lignende
 10. Er det nødvendigt at dele merchandise ud til deltagerne?
 11. Hvilke aftaler har I med jeres eventsted?
  • Afholder I arrangementet på et SCENES-certificeret spejdercenter?
  • Afholder I arrangementet på en skole, hvis ja, hvordan kan I minimere jeres forbrug på el, vand, varme?
  • Afholder I arrangementet i en spejderhytte eller på et spejdercenter, som ikke er SCENES-certificeret? Hvordan kan I understøtte spejdercentret i at blive SCENES-certificeret?

Gode mærker at se efter, når I køber ind:

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind

   • Fair Trade
   • Svanemærket
   • FFC (Træ / Papir/ indpakning)
   • MSC (Bæredygtigt fanget fisk)
   • Nøglehulsmærket
   • GOTS (Bæredygtig produktion af tøj)
   • Rainforest Alliance (ses mest på kaffe, the og kakao)