Bæredygtighed

Bæredygtighed ved afholdelse af kurser og arrangementer

Foto: Mickey M Cubbin

KFUM-Spejdernes nationale principper for afholdelse af bæredygtige arrangementer er vores fælles aftale om, hvordan kurser og arrangementer afvikles. Principperne er ikke krav, for det er ikke intentionen, at der er noget, vi skal holde op med at gøre - men vi skal reflektere over, hvorfor vi gør, som vi gør og tilpasse de områder, som det giver mening at gøre anderledes for at passe på vores klode.

Det anbefales, at man i kursus- eller arrangementsstaben bruger principperne som en del af forventningsafstemningen, så I som kursus- eller arrangementsstab har fælles bæredygtige ambitioner for det, I skal afvikle sammen.

Husk, at fortælle jeres deltagere, hvorfor I har valgt at gøre, som I gør - læring og forståelse er lige så vigtigt som vores handlinger.

Har I brug for hjælp til at komme igennem processen, er I meget velkomne til at skrive til hovedbestyrelsens bæredygtighedsplan task force på voresbidrag@kfumspejderne.dk.  

Forslag til bæredygtighed

Gode mærker at se efter, når I køber ind:

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind