Forkyndelse

Foto: Andreas Larsen

KFUM-Spejdernes formål udtrykker, at vi ønsker, at børn og unge skal møde det kristne evangelium. Dette gælder selvfølgelig også på kurser, hvor man har mulighed for at skabe plads og rum til forkyndelse. Det kan være ved daglige andagter, aktiviteter eller samtaler over måltider, som har grobund i det kristne budskab. 

På kurser vil man ofte møde forkyndelse igennem andagter, så denne side vil primært handle om råd og vejledning til, hvordan du laver en andagt. Mødet med det kristne evangelium kan selvfølgelig også ske på andre måder på et kursus, og det er kun din egen fantasi, der sætter en grænse.

Hvordan kan du holde en andagt?

Ofte vil andagter have et budskab eller en kerne, som andagten tager udgangspunkt i. Det kan være værdier eller emner, som vi hver især går og tænker på hver eneste dag. Mange af de kristne værdier er også menneskelige værdier, og dermed generelle ting der vægter i vores liv. Tag gerne udgangspunkt i noget fra din hverdag. Det gør andagten jordnær og let forståelig for din modtager.

Når man skal planlægge en andagt, er der en række ting, som kan være gode at overveje, inden man for alvor går igang.

Målgruppen

Tænk over, hvem du skal holde andagten for. Der er forskel på en flok Roland 1-deltagere og deltagerne på ULK. Forskellen gør at man kan bruge forskellige virkemidler, genstande, salmer/sange mm., så de forskellige aldersgrupper forstår budskabet med andagten. Mængden af mennesker har også en betydning. Du kan lave en mindre og nærværende andagt for en patrulje og en aktivitetsfyldt andagt for et helt kursus.

Rammen

Tænk over rammerne omkring andagten. En god og velovervejet ramme kan være det, der gør forskellen for, om deltagerne hører det, du siger:

Hvor kan man finde inspiration?

Emnet og de værdier, som man vil tage udgangspunkt i, er som nævnt en vigtig grundsten i andagten. Tøv ikke med at søge inspiration til at finde dette emne. Der er mange andre, som har tænkt kloge tanker, du kan bygger din andagt op omkring.

Inspiration kommer mange steder fra. Når man læser i en bog, tænker over i hverdagen, hører et stykke musik eller i samtalen med andre. Ofte skal man knække “koden”. Her er en række inspirationskilder der kan være en hjælp:

Bøger og hæfter: Der findes flere bøger og hæfter med færdiglavede andagter, man kan bruge, som de er, eller arbejde videre med. 

Her er nogle eksempler:

Internettet: Forskellige side på internettet rummer også andagter. Det kan være let at søge efter tematik, målgruppe mm. Derved kan man nemmere få et hurtigt overblik. Her er et par eksempler:

Din lokale præst: Man er altid velkommen til at tage kontakt til sin lokale præst eller den præst, som er i området, hvor man skal holde kursus. Enten ved at sende en mail eller ved ringe. Måske vil præsten komme ud og afholde en aftenandagt eller kort gudstjeneste på kurset. Ellers har præster stor viden indenfor biblen og forkyndelse, som man kan trække erfaringer fra.

DetMedGud Projekt

Trænger I til ny inspiration eller sparring på det med K’et i jeres kursusplanlægning? 

Projekt DetMedGud er mere end en hjemmeside. Projektleder Louise Heldgaard Bylund vil gerne sparre og hjælpe i jeres planlægning. DetMedGud kan også bidrage med kursusmoduler uanset om kursusdeltagerne skal finde frem til deres andagts-type, blive klogere på deres eget ståsted eller deres målgruppe hjemme i spejdergruppen.  

Kontakt Louise Heldgaard Bylund og lav en aftale om et besøg, der passer lige til jeres situation:

E-mail: louise.heldgaard@kfumspejderne.dk

Mobil: 22 22 94 24 

DetMedGud-projektet løber frem til september 2025.

Eksempel på andagts struktur

Herunder ses eksempler på måder, hvorpå man kan opbygge en andagt. Rækkefølgen kan ændres, alt efter hvad man selv føler for, og dele kan undlades eller tilføjes. Der er ikke én rigtig andagtsstruktur, så brug dem som inspiration.

Klassisk – andagt (Modellen er afprøvet mange gange og minder lidt om en minigudstjeneste)

Learning by doing (Afspejler, hvad vi tit gør, når vi skal lære nyt. Ud og prøv det af, og derefter ind at tale om, hvad det er vi, vi lige har lært.)

Cirklen rundt (Her startes og afsluttes andagten med samme aktivitet, f.eks. et musikstykke, en leg eller tekstlæsning. Igennem andagten ”åbnes” musikstykket (eller valgte aktivitet) op, så når det høres igen til slut, giver det en anden eller dybere mening for lytterne.)