Reklamer for dit kursus

Hos KFUM-Spejderne er alle kurser som udgangspunkt en del af korpsets samlede uddannelsestilbud, og vi forsøger derfor også at skabe opmærksomhed om kurserne i fællesskab. Derfor følger her en række gode råd til, hvordan vi sammen får fyldt jeres kursus, og hvad I selv kan gøre for det. 

Tilføj kurset til korpskalenderen

Det første, I som kursusstab bør gøre, når I får godkendt et kursus, er at oprette det i  korpskalenderne.

Brug vores fælles facebookside

Gennem længere tid har det været kutyme, at hvert kursus oprettede deres egen facebookside, men det er så ærgerligt at skulle bruge energi på at starte forfra med at skaffe likes og aktivitet på en ny side for hver kursusperiode. Derfor samler vi fremadrettet al Facebook-PR for vores uddannelser på den Facebookside. Det er en side, som arbejdsgruppen Uddannelses PR administrerer, og som jeres kursus også kan få lov at reklamere på. 

Hvis I gerne vil levere indhold til et opslag, så send det til uddannelsespr@kfumspejderne.dk eller i en besked til selve Facebooksiden. Sørg endelig for at dele opslag fra KFUM-Spejdernes Uddannelser, så det også når ud til jeres eget spejdernetværk.

Hvis I gerne vil have mulighed for at kommunikere via Facebook med de deltagere, der allerede har tilmeldt sig jeres kursus, anbefaler vi, at I opretter en lukket gruppe til formålet. Den kan være nyttig til at udsende velkomstbrev, pakkeliste samt koordinering af samkørsel, men den kan også være god til at udveksle erfaringer og minder for deltagere og staben efter endt kursus.

Overvej en lokal strategi

Vi ved, at især Roland 1 og Roland 2 ofte har mange deltagere, der kommer fra nærområdet. Derfor kan det i nogle tilfælde give mening også at have en mere “lokal” strategi. Eksempelvis kan I kontakte de omkringliggende distrikters DTU’er og fortælle, at I udbyder et Roland-kursus lige i nærheden. Yderligere kan man selvfølgelig også række ud i sit eget netværk og kontakte bekendte spejderledere. På den måde kan de fortælle deres spejdere, hvor fedt et kursus det bliver, fordi netop du er i staben. 

Kom på uddannelsesplakaten

Korpset udsender post til alle spejdergrupper fire gange om året. I tre af pakkerne ligger en plakat med en oversigt over de kursustilbud, der findes i næste uddannelsesperiode. På plakaten indgår en liste over Roland 1, Roland 2, Diamant, Diamant Extrem, ULK, Gilwell og TreperleGilwell for den kommende uddannelsesperiode altid automatisk, men hvis jeres kursus ikke er et af de syv nævnte kursustyper, skal I selv gøre opmærksom på, at I gerne vil på plakaten, som sendes ud til hele landet. Det gør I ved at skrive til uddannelsespr@kfumspejderne.dk. Plakaterne bliver produceret i god tid, og deadline for at få indhold med på en plakat er derfor seks måneder før jeres kursus afvikles. 

Saml minder på Instagram

Instagram kan også være en platform til at sprede budskabet om jeres kursus både før, under og efter kurset. I kan overveje, om I vil have et kursushashtag, som stabsmedlemmer og deltagere kan bruge til at samle billeder og videoer fra forskellige bidragsydere. KFUM-Spejderne har desuden et fælles uddannelseshashtag, der hedder #tagpåkursus, som I meget gerne må bruge, når I laver opslag om jeres kursus. Ved at bruge det hashtag kan I være med til at inspirere andre til også at tage på kursus. 

Det er ofte også en mulighed at overtage og opdatere korpsets officielle Instagram-profil, @kfumspejderne, i en dag eller to under jeres kursus, for at vise nogle af de fede ting I laver på lige nøjagtigt jeres kursus. Det kan også være med til at vække kommende kursusdeltageres interesse for at tage på uddannelse i fremtiden. Normalt tager korpsets kommunikationsteam fat i kursuslederen for tilbyde, at I kan lave "take over" på profilen, men eller kan I selv kontakte kommunikationsteamet på kommunikation@kfumspejderne.dk og høre om jeres muligheder.

Kontakt de lokale medier

En måde at skabe PR for dit kursus, der kan ramme en anden målgruppe end deltagerne, kan også være at tage kontakt til lokale medier i det område, hvor du afholder kurset. Skriv eksempelvis til lokalavisen i området i god tid før kurset, og hør om de kunne have lyst til at sende en journalist ud og lave en artikel om kurset. På den måde er I også som kursus med til at skabe opmærksomhed om KFUM-Spejderne i lokalområdet og vise, at det at gå til spejder ikke kun er at deltage i ugentlige møder og på sommerlejre. I er med til at vise, hvor gode lokale kraftcentre KFUM-Spejderne skaber.

Inspiration

Vær ikke bange for at bruge forskellige sociale medier til markedsføring af jeres kursus. Men for at komme godt på vej, skal jeres indhold nå ud til flest muligt. Algoritmen på de fleste sociale medier prioriterer i indhold således:

3. Tekst prioriteres lavest, så udngå så vidt muligt kun at markedsføre med billeder. 

2. Billeder prioriteres  som det næste. Hvis i anvender billeder til markedsføring, så sørg for at det passer i konteksten for jeres kursus. Anvend evt. KFUM-spejdernes foto-arkiv. 

3. Video  prioriteres højest, og er helt klart den måde at jeres fremtidige deltagere bedst kommer til at kende jeres kursus på 

Nedenfor kan et eksempel ses på en markedsføringsvideo fra Diamant, der blev lavet som korte guides forud for kurset.