Samværsregler på kurset

Alle grupper hos KFUM-Spejderne i Danmark skal udarbejde skriftlige samværsregler og opdatere dem årligt. Samværsregler er et godt værktøj til at skabe trygge rammer for spejderarbejdet. 

Derfor mener vi også at det er vigtigt at arbejde med samværsregler når vi laver uddannelse hvor børn og unge deltager. 

Det er derfor vigtigt, at jeres kursus sørger for at have udarbejdet samværsregler.

Samværsregler på kurset

Samværsregler handler om at have en fælles forståelse af, hvordan vi omgås hinanden, men også får skabt en atmosfære på kurset, hvor det er naturligt og accepteret at tale om, hvordan både den enkelte og staben lever op til de fælles spilleregler, I har aftalt.

Første skridt dertil er at tage en åben og ærlig dialog i staben. Vi lægger altid på til denne snak på uddannelsesweekenderne, men I kan også selv arbejde med dette emne. Denne guide er derfor en hjælp til at komme igennem de faser, der skal til for at kunne definere de regler, der giver mening for netop jeres kursus.

Reglerne skal være enkle og entydige, de skal være anvisende og ikke formanende. Reglerne skal styrke tilliden i staben, så der aldrig kan være tvivl om et stabesmedlems hensigter.

Når man laver et nyt kursus, eller der kommer nye i staben, er det vigtigt, at I igen tager dialogen i staben, så alle har mulighed for at give deres mening til kende, og så reglerne løbende bliver tilpasset til kursets virkelighed.

Det er vigtigt, at alle kender samværsreglerne, og at de er tilgængelige for alle i staben.

Materialer

KFUM-Spejderne har udgivet materialet Trivsel og Tryghed sammen med blandt De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUM og KFUK i Danmark.

Materialet består af en vejledning og 12 samtalekort. 

Til kursussammenhæng har vi omformuleret de 12 samtalekort så i kan bruge dem i jeres stab som samtale starter til at formulere jeres egne samværsregler.