Uddannelses-weekender

Indhold på denne side


Links

Hvem er Uddannelses HR?

Uddannelses HR er en af arbejdsgrupperne under "Styregruppen for Uddannelse" (SUD). 

Formålet med arbejdsgruppen er at støtte stabenes arbejde med KFUM-spejdernes kurser. Dette er f.eks.

Foto: Lasse Mørch

Uddannelsesweekender afholdes på Houens Odde Spejdercenter af UddannelsesHR og er et tilbud til dig, der skal lave kursus for KFUM-Spejderne. Der afholdes fire uddannelsesweekender om året, hvor du og din stab har mulighed for at deltage to gange.

Det koster ikke noget at deltage på en uddannelsesweekend og KFUM-Spejderne dækker desuden dine rejseudgifter efter gældende regler.

Hvad kan jeg forvente af en uddannelsesweekend?

Det primære formål med uddannelsesweekenden er, at stabene kan planlægge deres kursus i gode rammer. - -Rammerne byder på et lokale at kunne planlægge kurset i, en seng at sove i, sparring omkring relevante emner indenfor kursusverdenen samt god mad lavet af Houens Oddes køkken. 

Houens Odde lægger rammerne til selve weekenden men stabene skal hjælpe med at tage opvasken efter ét måltid i løbet af weekenden, samt sørge for at stabslokale og soverum er ryddet op inden man forlader Odden.

En stor del af programmet er dermed afsat til planlægning. Men udover tid til planlægning er der altid to obligatoriske moduler på 1-2 timer, hvor din stab skal deltage med de andre stabe.

Indholdet af disse moduler kan variere men man vil altid kunne opleve et uddannelsesmodul samt enten ”Nyt fra stabene” eller ”Sparring mellem funktioner”.   

Uddannelsesmodul

Der vil altid være mindst to forskellige workshops eller oplæg med varierende indhold på en uddannelsesweekend, hvor indholdet er forsøgt målrettet efter de stabe der deltager. 

Din stab behøver ikke deltage på den samme workshop, det vil derfor altid være muligt at deltage i en workshop, der er relevant for netop dig, og samtidig kan staben tage læring med fra begge workshops. 

Formålet med dette modul er at præsentere værktøjer eller viden du kan anvende direkte i din planlægning og afholdelse af kurset.

Uddannelsesmodulet afholdes typisk lørdag formiddag og varer ca. en time. 

Nyt fra stabene

“Nyt fra stabene” er dels en mulighed for at du og din stab kan få taletid til at præsentere relevante emner fra netop dit kursus, men det er også her du kan høre nyt fra de andre stabe og måske få inspiration til noget, der kan bruges på dit kursus. Modulet kan også indeholde nyt fra uddannelseslederen og arbejdsgrupperne.

Typisk varer et oplæg 5-10 minutter og kan variere fra præsentationer af et konkret værktøj til en dialog på tværs af stabene om en problemstilling I har oplevet. Måske har I brug for flere inputs til en udfordring I lige nu står over for, og så er det også her muligheden er for at bringe det op. 

“Nyt fra stabene” afholdes hver anden weekend, lørdag aften efter aftensmad. Det vil fremgå af deltagerbrevet for de enkle weekender om denne weekend indeholder ”Nyt fra stabene”.

Sparring mellem funktioner 

”Sparring mellem funktioner” er der hvor du som køkken, tutor, vejleder, lup, materialemand eller kursusleder kan dele dine erfaringer eller lære af andres erfaringer, i den funktion du sidder i på tværs af kurserne. Så det er lige godt, om du er helt ny i din rolle, eller om du er gammel i gårde. Der vil altid være noget relevant komme for; enten egen læring eller videregivelse af alle dine fif til en medspejder

”Sparring mellem funktioner” ligger hver anden weekenden og det vil fremgå af deltagerbrevet om denne weekend indeholder ”Sparring mellem funktioner”. Programpunktet stræbes efter vare en time, men nogen gange forsætte dialogerne i længere tid. 

Besøg af Uddannelses HR

I løbet af planlægningstiden på uddannelses-weekenderne kommer Uddannelses HR rundt til alle stabene. Besøget kan være af varierende længde, men udspringer fra formålet for Uddannelses HR, eller hvad der rør sig inden for KFUM-spejdernes kurser. Eksempelvis:

Ovenstående er blot de hyppigste eksempler på emner, der gennemgås. Der kan sagtens være andre emner som gennemgås på et besøg, der ikke nødvendigvis er ovenstående. 

Programmet for en typisk weekend

Der kan være variationer i programmet fra gang til gang, men typisk følger det nedenstående model:

Prøv at folde det ud!

Fredag

19:00 Check in åbner

20:00 Fælles velkomst

22:00 Natmad

Lørdag

08:00 Morgenmad

08:45 Flag

09:00 - 10:00 Uddannelsesmodul [Workshops, fokusgrupper, eksterne underviser og meget andet]

12:00 Frokost

15:00 Eftermiddagskaffe

18:00 Aftensmad

20:00 Nyt fra stabene eller sparring mellem funtioner. [Oplæg stabene står for]

22:00 Natmad

Søndag

08:00 Morgenmad

09:00 Flag

12:00 Frokost

14:30 Afrejse

Hvornår er der uddannelsesweekend?

Det er op til dig og din stab at vurdere hvilke to uddannelsesweekender der passer med afholdelsen af jeres kursus. Nedenfor kan du se, hvornår der typisk afholdes uddannelsesweekend:

De specifikke datoer samt tilmelding til uddannelsesweekender findes altid i kalenderen på Korpsportalen