Sådan udfyldes kursusbeviset

På denne side finder du den vejledning til at udfylde kursusbeviser, som er nævnt på “Kursusbevis”-siden. Der introduceres til, hvordan kursusleder og stab skal udfylde kursusbeviset, før deltageren selv skal udfylde det. Her finder du de hjælpespørgsmål man som stab skal bruge for at sikre, at deltageren udfylder sit kursusbevis med det største udbytte.

Om kursets ord

Formålet med ‘Kursets ord’ i kursusbeviset er: At give det enkelte kursus mulighed for at beskrive det præcise kursus, deltageren har deltaget på.

Beskriv, hvad deltageren lærer på lige netop jeres kursus. Hvad arbejder I konkret med og hvad gør jeres kursus unikt? Hvordan bidrager det til deltagernes udvikling ud over det som allerede står i mål- og rammebeskrivelsen?

Skriv en kort og præcis tekst.

Tutor/vejleder-manual

Ved kursets afslutning er det tid til at hæve blikket sammen med deltageren og tale om, hvad deltageren har fået ud af kurset.

Hertil arbejdes der med at besvare 4 spørgsmål. Det kan være individuelt, hvordan deltageren forstår spørgsmålene - og alle måder er korrekte. Det handler om at konkretisere læringsudbyttet sammen med deltageren. Det er vigtigt, at det er deltagerens egne ord, der skrives i kursusbeviset.

Spørgsmålene er ens i kursusbeviserne for Roland 1, Roland 2, Diamant, ULK og Diamant Extrem.

De 4 spørgsmål behøver ikke at besvares i en bestemt rækkefølge - hvis deltageren ikke umiddelbart har et svar, er det vigtigt at i søger hjælp/råd i hjælpespørgsmålene. Som tutor/vejleder skal du altid have kigget hjælpespørgsmålene igennem inden kursusbevisskrivningen. Derudover kan du bruge konkrete aktiviteter fra ugen, til at hjælpe med at gøre læringen konkret og nærværende.

Hjælpespørgsmål

Roland 1

Disse spørgsmål kan du som tutor/vejleder bruge til at hjælpe deltageren med at sætte ord på egen læring.

Du kan selv finde på flere refleksionsspørgsmål. Numrene på nedenstående spørgsmål, passer til numrene i kursusbeviset.

   1. Hvad har været det sjoveste?
   2. Hvad var de andre i patruljen gode til?
   3. Hvad gik godt i lejrlivet?
   4. Hvad har du lært ved at være sammen med din patrulje en hel uge?
   5. Hvad var jeres udfordring som patrulje? Hvorfor?
   6. Hvad udfordrede dig ved at arbejde sammen med de andre?

Roland 2

Disse spørgsmål kan du som tutor/vejleder bruge til at hjælpe deltageren med at sætte ord på egen læring.

Du kan selv finde på flere refleksionsspørgsmål. Numrene på nedenstående spørgsmål, passer til numrene i kursusbeviset.

   1. Hvad var du særligt god til i denne situation (indsæt selv situation)?
   2. Hvad har du lært om dig selv?
   3. Hvad sagde patruljen du var god til når du præsenterede?
   4. Hvad var de andre i patruljen gode til?
   5. Hvilke værktøjer kan du tage med hjem?
   6. Hvad har du lært af at være sammen med din patrulje?
   7. Hvad drømmer du om at blive bedre til?
   8. Hvad inspirerede dig i løbet af ugen?
   9. Hvordan kan du bruge kristendommen i dit videre spejderarbejde?

Diamant

Disse spørgsmål kan du som tutor/vejleder bruge til at hjælpe deltageren med at sætte ord på egen læring.

Du kan selv finde på flere refleksionsspørgsmål. Numrene på nedenstående spørgsmål, passer til numrene i kursusbeviset.

   1. Hvad var jeg særligt god til?
   2. Hvilke kompetencer brugte jeg?
   3. Hvordan bidrog jeg til patruljen?
   4. Hvad ville jeg gøre anderledes en anden gang?
   5. Hvornår gjorde du en forskel i patruljen?
   6. Hvordan lærer jeg?
   7. Hvad har været det mest udfordrende?
   8. Hvilke kompetencer har du fået?
   9. Hvilken udfordring var god for din læringsproces?
   10. Hvordan forestiller du dig, at det du har lært, kan bidrage til samfundet?
   11. Hvordan kan du bruge kristendommen i dit videre spejderarbejde?

ULK

Disse spørgsmål kan du som tutor/vejleder bruge til at hjælpe deltageren med at sætte ord på egen læring.

Du kan selv finde på flere refleksionsspørgsmål. Numrene på nedenstående spørgsmål, passer til numrene i kursusbeviset.

   1. Hvilke positive oplevelser har du haft med, at anvende det lærte i praksis?
   2. Hvornår lærte du noget helt særligt? Hvornår fandt du ud af det?
   3. Hvad sagde patruljen du var god til når du præsenterede?
   4. Hvad har din LUP lagt vægt på, at du er blevet god til?
   5. Hvilken ledertype er du?
   6. Hvilke kompetencer ved du allerede at du får brug for i fremtiden? fx arbejde, studie, familie..
   7. Hvilke konkrete værktøjer, til at lede en gruppe, tager du med hjem?
   8. Hvem kan hjælpe dig til at blive bedre til det her?
   9. Hvilken udfordring vil du give dig selv, som du kan gå hjem og arbejde videre med?

Diamant Extrem

Disse spørgsmål kan du som tutor/vejleder bruge til at hjælpe deltageren med at sætte ord på egen læring.

Du kan selv finde på flere refleksionsspørgsmål. Numrene på nedenstående spørgsmål, passer til numrene i kursusbeviset.

   1. Hvilke kompetencer har du fået/udviklet under kurset?
   2. Hvornår kom mine kompetencer mig til gode?
   3. Hvornår var jeg særligt presset og fik vendt det til noget positivt?
   4. Hvordan bidrog jeg til patruljen?
   5. Kan jeg anvende de forskellige metoder og værktøjer jeg har lært?
   6. Hvordan reagerer jeg fysisk og psykisk under pres? Og hvordan håndterer jeg det?
   7. Hvad har du lært om at arbejde i forskellige gruppeformer?
   8. Hvordan håndterede du at være i forskellige sociale relationer?
   9. Hvilken udfordring var god for din læringsproces?
   10. Hvordan forestiller du dig, at det du har lært, kan bidrage til samfundet?
   11. Hvad har du lært, som du kan bruge i dit daglige spejderarbejde?

Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte UddannelsesHR - uddannelseshr@kfumspejderne.dk