Stabsmøder

Foto: Elsebeth Kjems Gregersen

Hele staben bør mødes en gang om dagen under kurset for at gøre status på kurset og sikre at både stab og deltagere fortsat trives.

Det er vigtigt at deltagerne er aktiveret mens staben holder møde, det kan enten være med rengøring, madlavning, søvn eller andre aktiviteter der ikke kræver at staben er til stede.

Mødets formål

På stabsmødet er der også mulighed for at evaluere på det sidste døgns program samt gennemgå det kommende døgns program. Ved at gennemgå programmet i fællesskab får staben mulighed for at vurdere om der er nogle forhold der skal ændres eller om der er nogle særlige hensyn der skal være opmærksomhed på i det kommende døgn.

Idet staben sjældent er samlet udenfor stabsmøderne er dette også en god mulighed for at staben kan koordinere om der er brug for ekstra hjælp til instruktioner, i køkkenet eller hos de materialeansvarlige.

Slutteligt er stabsmødet en mulighed for at have en åben dialog om personlige frustrationer der er vigtige at lufte så det ikke udvikler sig til en konflikt.

Forslag til dagsorden

Nedenfor er et eksempel på emner der kan danne rammen om et stabsmøde:

Tutor- og vejledermøde

Et stabsmøde kan med fordel suppleres med et møde hvor tutorer/vejledere har mulighed for at snakke om deltagernes succeser, udfordringer og generelle udvikling. Idet det kun er tutorer/vejledere der deltager i dette møde er der plads til en mere detaljeret dialog med fokus på den enkelte deltager.